Kozines

Bio-Eco-Bouw

Wie beslist om bio-eco-bouw toe te passen, denkt vaak in de eerste plaats aan een beter leefmilieu. Maar weet dat natuurlijk bouwen ook goed is voor jezelf. Veel traditionele bouw- en isolatiematerialen bevatten chemische stoffen met verhoogde risico’s voor je gezondheid. Vandaag de dag kan men nochtans voor een vergelijkbaar budget met 100% natuurlijke grondstoffen een woning bouwen die minstens even kwalitatief en energiezuinig(er) is. Kozines houdt zich bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een continu verbeter proces waarbij we op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen integreren in het gehele proces. Duurzaam zien wij als een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Oftewel geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast en toch betaalbaar blijft. Autarkisch bouwen is niets meer of minder dan zelfvoorzienend leven. Zelfvoorzienend leven of autarkie is niet iets nieuws, al beweren sommige mensen van wel. De mensheid was vroeger juist autarkisch, het was noodzakelijk om te overleven. Tegenwoordig krijgt autarkie een heel nieuw karakter en is het meer een individualistische drijfveer om minder afhankelijk te zijn van anderen. Circulair: De centrale gedachte, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Grofweg betekent het dat we producten en materialen blijven gebruiken, ook als een product kapot of oud is. Dat kan door recycling, refurbishment, hoogwaardig hergebruik en op meer manieren. Daar voor gebruiken we nieuwe businessmodellen en een andere manier van werken met relaties. Biobased bouwen is onze manier van bouwen die op de natuur gebaseerd is. Wij verstaan hieronder dat gebouwd wordt met bouwmaterialen die gegroeid zijn. Materialen die hoofdzakelijk bestaan uit natuurlijke/organische grondstoffen. Lees van fossiele basis naar bio basis, het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen.

Gezond (ver)bouwen

Bespaar elk jaar weer op de energiekosten

Bespaar elk jaar weer op de energiekosten

Verhoogt je comfort in huis

Verhoogt je comfort in huis

Een gezond leefklimaat

Veel gezondheidsklachten zoals allergieën, hoofdpijn en verkoudheid worden vaak veroorzaakt door een ongezond leef klimaat. Door gezonde bouwmaterialen en gezond isolatiemateriaal te gebruiken verbeteren we het leefklimaat enorm.

Goed voor het milieu

Hoe energie neutraler de woning, hoe minder men afhankelijk is van externe partijen.
Minder last van prijsstijgingen voor energie en gas.

Een gezond leefklimaat

Natuurlijk mogen we het milieu niet vergeten. Een energie neutrale woning verbruikt veel minder fossiele brandstoffen en heeft daarmee een lagere CO2 en stikstof uitstoot.