Kozines

Kozines Innovaties

Dynamisch – Visionair
Nagenoeg Perfect onverdeeld Uniek!

Als zakelijk ondernemers reageren we initiatiefrijk op
kansen. Hierbij gaat het ons om de realisatie zelf: de kansen zien, de kansen benutten!

Met een ruim en breed assortiment, geschikt voor
professioneel en duurzaam gebruik, staat Kozines Innovaties klaar voor u en uw projecten. Gezamenlijk combineren we de juiste componenten tot de realisatie van het gewenste resultaat.

Door onze ontwikkeling en ervaring hebben we een compleet
assortiment opgebouwd met een deugdelijke prijs/kwaliteit verhouding tegen overeenstemmende prijzen.

Het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met,
het zich op andere wijze interesseren bij, het besturen van en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere  vennootschappen en ondernemingen. Met als indicator de ecologische voetafdruk voor duurzame en verantwoorde consumptieve concepten.

Onze specialismen

Wat kunnen wij voor u betekenen

In verband met grondstofprijzen worden de offertes uitgewerkt en zijn 2 weken geldig.
Dit geldt voor alle Kozines offertes.

Enteron

Volledig biologische mini-rioolwaterzuiveringsinstallatie voor zeil-, motorjachten en woonboten.

Aquonic

Zoetwater zonder compromissen

Kraan open en water loopt!

We wensen de manier te verbeteren waarop de mens

leeft, acteert en zijn energie consumeert in de breedste zin.

Hiervoor treden we samen op met organisaties uit alle windstreken van het land om toe te werken naar een volledig energieneutraal duurzaam concept. Dit gebeurt onder andere door bestaande toepassingen om te bouwen op waterstof. Daarbij produceren en maken we gebruik van groene waterstof uit regionale wind- en zonne-energie en volledig recyclebare dan wel natuurlijke geledingen welke worden geëngageerd om deze vervolgens beschikbaar te stellen voor wonen, leven en mobiliteit. Hiermee willen we verder een vliegwiel creëren voor verduurzaming en verantwoord leven.

UV Waterstofpanelen H2

Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen.

We leven in een dynamische wereld

waarin veranderingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

Een niet te stuiten proces dat vraagt om een vooruitziende blik, strategisch inzicht en analytisch vermogen. Waar gaat het in de wereld naar toe en wat betekent dit!

Kozines zorgt voor een helder beeld van wat we in gedachte toekomstig ontwikkelen!

We houden elkaar scherp!

Als Visionairen zijn we anders. We denken voortdurend na over hoe het anders en beter kan, voor ons is dit een soort manier geworden om naar de wereld te kijken. Waar anderen een grasveld zien, zien wij een ecologische zelfvoorzienende stad of een Huis van de Toekomst. Waar anderen alleen denken aan de voordelen, zien wij de lange termijn gevolgen welke nieuwe ontwikkelingen kunnen hebben.

Bent u geïnteresseerd?

Neem contact met ons op