Kozines

Kozines Aquonic ® – Onze zoetwater maker

Kozines Aquonic® in één oogopslag

Ruil je waterzorgen in voor een comfortabel leven op het water.

Met onze inhouse Kozines Aquonic ® osmose-installatie kunt u uw eigen water produceren tijdens het varen op binnenwateren. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken over hoe lang uw vers water meegaat voordat u het moet bijvullen of dat u spaarzaam moet douchen. Kozines Aquonic ® produceert zuiver drinkwater rechtstreeks uit uw omringende rivier of meer.

Aquonic ® is een drinkwaterbehandelingssysteem met een zeventraps zuiveringsproces dat energiebesparend en kosteneffectief is. Het gehele systeem is volledig automatisch en door ons ontwikkeld.  

Onafhankelijk getest

De zuiveringsprestaties van Kozines Aquonic zijn onafhankelijk getest door PIA Aachen

In tegenstelling tot conventionele zeewaterontzilting is de behandeling van drinkwater uit rivierwater, meerwater, regenwater en oppervlaktewater veel gecompliceerder en technisch complexer.

Door de lagere osmotische druk is het mogelijk om met zoet water te werken, maar in vergelijking met zout zeewater bevat rivier- en meerwater een groot aantal verschillende verontreinigingen, ziektekiemen en verontreinigende stoffen, waarvan de verwijdering moet worden gegarandeerd. Vooral polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en zware metalen stellen hoge eisen aan een mobiele rioolwaterzuiveringsinstallatie op een boot.

Een andere uitdaging is dat de concentratie van verontreinigende stoffen onvoorspelbaar is en voortdurend aan verandering onderhevig is voor verschillende gebruikers in een grote verscheidenheid aan waterlichamen. Zo doen passerende schepen of ankermanoeuvres slib met zware metalen opdwarrelen, terwijl hevige regenval op het land herbiciden uit de velden kan wegspoelen en in de stad komt fijnstof van banden, remslijtage en uitwerpselen vaak in het oppervlaktewater terecht. Onder al deze omstandigheden moet een drinkwaterzuiveringsinstallatie als Kozines Aquonic ® altijd veilig functioneren.

Om u te voorzien van een veilige zuiveringsinstallatie die schoon en gezond drinkwater van constant hoge kwaliteit produceert, moet u rekening houden met de volgende risico’s:

 • Het ingangswater (ruw water) kan giftige en gevaarlijke stoffen bevatten in onbekende concentraties en mengsels.
 • Er zijn aanzienlijk meer onopgeloste vaste deeltjes in zoet water dan in zeewater (bijv. algen, zwevende stoffen, fecaliën, fijnstof, bandenslijtage, afvalstoffen, kunststoffen).
 • Planten moeten met weinig energie in uw dagelijkse drinkwaterbehoefte kunnen voorzien.
 • Onderhoud moet eenvoudig en veilig zijn.
 • De bediening moet kosteneffectief en permanent veilig zijn.

Kozines Aquonic ® voldoet aan deze complexe en zogenaamd tegenstrijdige eisen. Het is een drinkwaterbehandelingssysteem met een zeventraps zuiveringsproces dat energiebesparend en kosteneffectief is. Het gehele door ons ontwikkelde systeem is volledig automatisch – de gebruiker hoeft het systeem alleen maar aan en uit te zetten en regelmatig door te spoelen als het niet continu in gebruik is. Alle succesvolle werkstappen worden aangestuurd door een enkele multifunctionele schakelaar. Deze bevindt zich direct op het systeem of op een afstandsbediening op elke gewenste locatie op het schip.

Hoe werkt de Kozines Aquonic®?

Het unieke proces van aquatische osmose

Zeventraps reinigings- en mineralisatieproces ontwikkeld door Tom Logisch

Het natuurlijke zoete water stroomt door een sedimentfilter en een hulppomp in een drietraps voorfilter. De werkdruk wordt vervolgens gegenereerd door een drukpomp en het gefilterde water wordt door de membranen gepompt. Het geproduceerde water wordt vervolgens gesteriliseerd door UVC-straling en opnieuw gemineraliseerd. Deze remineralisatie dient vooral om de smaak te verbeteren. Alle programmastappen worden geselecteerd via de multifunctionele schakelaar en vervolgens automatisch aangestuurd door het systeem. De ingebouwde high-flow membranen zelf garanderen een hoge doorvoer met een lange levensduur.

Geteste veiligheid

Kozines Aquonic voldoet aan de hoogste Duitse wettelijke drinkwaternormen

Neerslag, vooral uit de landbouw, leidt voornamelijk tot het vrijkomen van herbiciden en meststoffen in waterlichamen; industrieel afvalwater blijft vaak tientallen jaren als slib op de bodem van veel waterlichamen.

De mate van vervuiling van binnenstedelijke wateren in grote steden als Berlijn en vele landen en kustgebieden, zowel binnen als buiten Europa, is soms zo hoog dat zwem- en visverboden regelmatig of consequent worden opgelegd. Ook hier moet een watermaker zoals Kozines Aquonic ® , die gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen, te allen tijde betrouwbaar functioneren.

Om de veiligheid van onze Kozines Aquonic ® -oplossingen te bewijzen, werd ons systeem getest en werden alle bedrijfsomstandigheden gesimuleerd door PIA, een wettelijk gecertificeerd testinstituut voor afvalwatertechnologie in Aken, Duitsland. Zo werd tot 25% van het met feces verontreinigde afvalwater aan het ongezuiverde water toegevoegd. Verder werden in het zoete water mogelijke milieutoxines zoals glyfosaat, koolwaterstoffen (PAK), zware metalen en giftige stoffen zoals arseen en uranium getest.

Kozines Aquonic ® was altijd in staat om onder alle testomstandigheden schoon drinkwater te produceren.

Alle onzuiverheden en verontreinigende stoffen die met natuurlijk ongezuiverd water worden gemeten, kunnen door het systeem worden gefilterd en verwijderd.

Kozines Aquonic® belangrijkste feiten

Waterveiligheid door automatische bediening

Neerslag, vooral uit de landbouw, leidt voornamelijk tot het vrijkomen van herbiciden en meststoffen in waterlichamen; industrieel afvalwater blijft vaak tientallen jaren als slib op de bodem van veel waterlichamen.

 • Waterveiligheid door niet-manipuleerbare reinigings- en spoelprogramma’s
 • Zeventraps reinigings- en mineralisatieproces ontwikkeld door tom logisch
 • Combinatie van voorfilters en membraanfilters (aangestuurd door automatische kleppen)
 • Water wordt gesteriliseerd door UVC-straling
 • Remineralisatie van het drinkwater wordt bereikt
 • Exclusief gemaakt van goedgekeurde materialen
 • Optionele extra afstandsbediening in plaats van een schakelaar direct op het systeem
 • Waterproductie: 60-120 l/h Dagelijkse output: >1.440 l/d – afhankelijk van de kwaliteit van het ruwwater en de zuiverheid of mate van verstopping van de gebruikte filters
 • Energieverbruik: 12 V–12 ampère / 24 V–6 ampère; tot slot, 1,2 tot 2,4 W/l
 • Afmetingen: B600 x H420 x D260 mm (breedte/hoogte/diepte)
 • Gewicht: 20 kg

Voorbeelden

Kozines Aquonic®-downloads

Onze zoetwater makers