Kozines

Kozines Enteron ®
Zuivert uw afvalwater volledig

Kozines Enteron

Kozines Enteron® in één oogopslag

Kozines Enteron is de volledig biologische mini-waterzuiveringsinstallatie voor zeil- en motorjachten, woonboten en grote stacaravans en expeditievoertuigen.

De oprichter, Thomas Logisch, had het eerste  idee voor enteron ® , dat hij zelf uitwerkte totdat de definitieve oplossing klaar was voor de markt en serieproductie.

Samen met studenten van de Beuth University of Applied Sciences Berlin werd het eerste prototype ontworpen, gebouwd en getest. Vandaag kan ons bedrijf met trots een nieuwe, volledig biologische technologie presenteren die afvalwater aan boord van een boot volledig zuivert en terugbrengt naar stilstaand en stromend water.

Kozines Enteron ® is volledig privaat gefinancierd en ontwikkeld door Thomas Logisch. Het is de kleinste gecertificeerde afvalwaterzuiveringsinstallatie voor woonboten, zeil- en motorjachten en is ook geschikt voor grote caravans of expeditievoertuigen. Kozines Enteron ® behandelt afvalwater direct aan boord.

De technologie zorgt ervoor dat alleen helder, schoon water op verantwoorde wijze in het milieu wordt geloosd. Enteron ® voldoet aan de afvalwaterlimieten die zijn gecertificeerd door IMO/MARPOL en MEPC.

 • Geen onaangenaam leegpompen of illegale lozingen meer in de haven of op zee
 • Geen chemicaliën meer in gebruik
 • Hoge bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en ons milieu

Kozines Enteron®-systemen

Zuivert afvalwater volledig – in het belang van het milieu en de jachteigenaar

Het is fijn om aan boord van een schip niet aan toiletafval te hoeven denken, maar gewoon het toilet te gebruiken zoals u dat in uw huis of appartement zou doen.

De werking van onze Kozines Enteron ® mini-waterzuiveringsinstallatie aan boord van jachten en woonboten zorgt voor volledige onafhankelijkheid van afvalverwerkingssystemen op het land. Dit betekent enerzijds geen lange uitleg voor gasten aan boord en anderzijds geen zorgen over wanneer de afvaltank weer geleegd moet worden.

Hoe het werkt

Het functionele principe – het Kozines Enteron-behandelingsproces

Kozines Enteron ® is een levend systeem.

Toiletafval wordt in de eerste tank van het Kozines Enteron ® -systeem gespoeld, waar vaste deeltjes bezinken en zwevende stoffen zich ophopen op het oppervlak. De vaste deeltjes in het water worden eerst behandeld met een chopperpomp. De resterende deeltjes worden voorzichtig door het unieke Kozines Enteron-slangsysteem gepompt. Hier gaan speciale bacterieculturen aan de slag en versnipperen het afval: er blijft alleen een heldere vloeistof over.

Deze vloeistof dringt door geschikte perforaties van de slang in de tankcontainer en vandaar in de derde Kozines Enteron-opvangcontainer. De minuscule deeltjes die door de perforaties zijn gegaan, vormen een slib dat automatisch wordt weggepompt en teruggevoerd door het voorbehandelingsproces. Het resulterende nu heldere restwater wordt door een filter in het waterlichaam of de zee gepompt.

 • Het legen van de opvangtank kan volledig automatisch worden geregeld via een niveausensor of handmatig – er komt alleen heldere vloeistof in de omgeving terecht.
 • De onderhoudsinspanning is zeer laag – en dit alleen in geval van overbelasting of onderbelasting.
 • De elektronische bediening moet door de gebruiker worden geactiveerd in geval van overbelasting (als er meer mensen aan boord zijn of in geval van onderbelasting tijdens vakantiebedrijf of tijdelijke sluiting).

Daarnaast moeten enkele goede huishoudregels in acht worden genomen

 • Kozines Enteron ® is een levend systeem: reinigingsmiddelen, detergenten en geurversterkers kunnen een bedreiging vormen voor de bacterieculturen in de bioreactor.
 • Richt daarom bij het schoonmaken van het toilet de waterstroom niet naar de Kozines Enteron ® .
 • Spoel het systeem met vers water voordat u de waterstroom terugvoert naar het Kozines Enteron ® -systeem. Dit zal zijn unieke bacteriecultuur beschermen.
 • Gebruik geen meerlagig toiletpapier of vochtige doekjes. Deze zullen het systeem snel verstoppen omdat ze niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn.

Als er onaangename geuren ontstaan, betekent dit in de meeste gevallen dat de bacteriën in de reactor zijn afgestorven, bijvoorbeeld na een stillegging door gebrek aan gebruik. De bacteriën zijn gewoon verhongerd. Een simpele herdosering met de bacteriecultuur in zijn oplosbare zak, die vervolgens door het toilet wordt gespoeld, brengt de zaken weer op gang.

Belangrijkste voordelen

Het unieke Kozines Enteron-systeem

 • Verandert afvalwater in helder water dat kan worden geloosd
 • Geen resulterend slib
 • Geen chemicaliën
 • Hieronder alle vereiste grenswaarden
 • IMO/MARPOL- en MED-certificaat
 • Eenvoudige en snelle installatie
 • Lage onderhoudskosten
 • Volautomatische bediening
 • Binnenkort: toegang op afstand via app
 • Montage en installatie door tom logisch

Technische feiten

Het Kozines Enteron energieverbruik is zo laag dat het eenvoudig kan worden opgewekt door een zonnepaneel of windturbine

 • 24V ingangsspanning
 • Het dagelijkse verbruik van een standaard systeem ontworpen voor twee personen is ongeveer 17Ah
 • Ventilatiepomp: 600 mA, tijdsafhankelijk 50%, 12 hx 0,6 A = 7,2 Ah
 • Pompen: 24x daags 1 min A 10 A = 8 Ah
 • Pompen: 6x daags 2 min A 10 A = 2 Ah
 • Totaal: 17Ah – Dit kan eenvoudig worden opgewekt door een zonnepaneel of windturbine direct in de accubank van het schip.
 • Verschillende grootte, Kozines Enteron50 of Kozines Enteron80
 • enteron50 is ook verkrijgbaar als split unit 24V ingangsspanning 
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

Bereikte BOD5-waarde: 10 mg/l in de afvoer  (grenswaarde 25 m/g/l)

Bacteriën in de afvoer: 81 cfu/100 ml (grenswaarde 100 cfu/100 ml)

Voorbeelden